Thành Viên Của Chúng Tôi

Các chuyên gia trong nước với uy tín và bề dày trong ngành đặc biệt tại Việt Nam.

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
Managing Partner
Jeson Smith
Jeson Smith
Director of Advisory Services
Nguyễn Trung Trực
Nguyễn Trung Trực
Luật Sư
Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
Manager – Accounting & Taxation
Yen Nhi Tran
Yen Nhi Tran
Assistant Accounting Manager