Tình Hình Việc Làm Hiện Nay Cơ Hội Nào Cho Những Người Trong Các Mùa Dịch

Những hạn chế đối với hoạt động bán lẻ ở Việt Nam

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh hàng hóa (xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) không bị hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp hàng hóa kinh doanh thuộc danh mục cấm, hạn chế kinh doanh hoặc phải có giấy phép cụ thể cho thương mại. Những hoạt động này có thể bao gồm kinh doanh dầu nhờn, gạo, đường, các mặt hàng ghi, sách, báo và tạp chí ( trừ gạo, đường, các mặt hàng ghi, sách, báo và tạp chí được một công ty phân phối tại các cửa hàng bán lẻ của mình dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi ).

Thủ tục chung đối với nhà đầu tư nước ngoài

  1. Thứ nhất, trước khi mở cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký ngành, nghề bán lẻ được phép kinh doanh.
  2. Thứ nhất, trước khi mở cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký ngành, nghề bán lẻ được phép kinh doanh.
Số LiệuM1M2M3
12345   
        
        
        
        

Làm thế nào để có được giấy phép kinh doanh

Tiêu chíSự Miêu Tả

Yêu cầu

  1. Xã hội
  1. Đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
  2. Trình bày kế hoạch tài chính được cho là đủ tiêu chuẩn để xin giấy phép kinh doanh; và
  3. Không phải nộp thuế quá hạn khi công ty đã thành lập tại Việt Nam ít nhất 1 năm.
  
Tình Hình Việc Làm Hiện Nay Cơ Hội Nào Cho Những Người Trong Các Mùa Dịch

Bạn có thể thích